Anna Malesza

ur. 3 września 1992 r. w Goleniowie. Studentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. zw. Marcina Baranowskiego. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, zwaną „Szkołą Talentów” w klasie skrzypiec mgr Jana Romanowskiego. Anna Malesza jest laureatka wielu nagród: 

I nagroda
na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Toruniu oraz nagrody pozaregulaminowe: nagroda ufundowana przez Nadburmistrza Getyngi – Wolfganga Meyera w postaci koncertu z Getyńską Orkiestrą Symfoniczną, nagroda ufundowana przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Zabrzańskiej – Sławomira Chrzanowskiego w postaci koncertu w sezonie artystycznym 2014/2015, nagroda ufundowana przez Dyrektora Artystycznego Filharmonii Częstochowskiej – Adama Klocka w postaci koncertu, nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Rady Miasta – Mariana Frąckiewicza w postaci koncertu w sezonie artystycznym 2014/2015, nagroda ufundowana przez Prorektora Akademii Muzycznej w Poznaniu im. I. J. Paderewskiego w postaci koncertu (2013r.). 

I nagroda
na VII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej oraz nagrody pozaregulaminowe:nagroda przyznana za wybitną osobowość w opinii artystów – muzyków Filharmonii Zabrzańskiej oraz nagroda Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach za najlepsze wykonanie utworu Jana Wincentego Hawela „Cadenza per violino e pianoforte" 

I nagroda
na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu oraz nagroda pozaregulaminowa: Koncert w Filharmonii Wrocławskiej (2012r.) 

II nagroda
na XII Międzynarodowym Konkursie Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego w Lublinie oraz nagrody pozaregulaminowe: Recital w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Koncert z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze oraz nagrodę specjalną ufundowaną przez European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) w postaci koncertów na terenie Europy (2012r.) 

GRAND PRIX
na III Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym im. Rodziny Grobliczów w Krakowie oraz nagroda specjalna – koncert z Filharmonią Krakowską (2011r.) 

II nagroda
na II Międzynarodowym Konkursie im. H. W. Ernsta i K. Szymanowskiego we Wrocławiu (2009r.) 

I nagroda
na VII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie oraz nagroda specjalna – koncert z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy (2008r.) 

Do znaczących sukcesów Anny Maleszy należą również: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stypendium Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, Nagroda Miasta Poznania, Kolejnym wyróżnieniem jest prestiżowy tytuł Laureata Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” za wybitne osiągnięcia artystyczne – Warszawa, 2011 r. Anna, podczas kursów mistrzowskich doskonaliła swoje umiejętności pod okiem: prof. Marcina Baranowskiego, prof. Jana Staniendy, prof. Jadwigi Kaliszewskiej, prof. Aureliusza Golińskiego, mgr Jana Romanowskiego, a w roku 2011 w klasie Maxima Vengerova oraz Bartłomieja Nizioła.
Anna koncertowała jako solistka z towarzyszeniem orkiestr: Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Gorzowskiej, Filharmonii Lubelskiej, Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Poznańskiej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Symhony Orchestra RTE w International Concert Hall w Dublinie. W Moskwie, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej i kameralnej. Anna koncertowała również w Studio Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a w ramach stypendium Towarzystwa im. W. Lutosławskiego w 2013 r. uczestniczyła w Festiwalu Witolda Lutosławskiego „Łańcuch X”, którego zwieńczeniem był występ na koncercie inauguracyjnym IX Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. W. Lutosławskiego w Zamku Królewskim w Warszawie.