Trio Taklamakan 

Jan Romanowski - skrzypce, Andrzej Trzeciak -wiolonczela, Michał Karasiewicz - instrumenty klawiszowe. 
Wśród muzycznych fascynacji zespołu znajdują się szalone oberki i melancholijne kujawiaki, ogniste czardasze i „połamane rytmicznie tańce bałkańskie, żywiołowe, a niekiedy nostalgiczne, melodie klezmerskie oraz zadziorne tanga - nie tylko argentyńskie. Szczególną estymą darzą twórczość Astora Piazzolli. Czasem zdarza się, że pomysłów jest tak dużo, iż zaczynają żyć własnym życiem. W ten sposób powstają własne utwory, głęboko osadzone w klimatach muzycznych zauroczeń. 

www.taklamakan.janromanowski.eu


 

Jan Romanowski i Arnold Dąbrowski

 

 

Duet artystów, pedagogów i przyjaciół. Współpraca rozpoczęła się już w czasach studenckich i trwa do dziś. W ich wykonaniu usłyszeć można wybrane sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena oraz wirtuozowskie miniatury epoki romantyzmu.

 

 


 

Jan Romanowski i muzycy z Arte dei Suonatori

 

 

 

Modern baroque Bach, czyli nowatorskie wykonanie trzech koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha na skrzypcach współczesnych oraz skrzypcach barokowych przy towarzyszeniu historycznego instrumentarium. 

 

  


 

Jan Romanowski i Aureliusz Goliński 

 

 

 

Wirtuozeria baroku, czyli utwory na dwoje skrzypiec oraz skrzypce i altówkę. 

 

 

 


 

Jan Romanowski

  

Wybrane Fantazje Georga Philippa Telemana na skrzypce lub altówkę, wybrane Sonaty i Partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bach oraz wybrane Suity wiolonczelowe w transkrypcji na altówkę.