Jan Romanowski


  

Wybrane Fantazje Georga Philippa Telemana na skrzypce lub altówkę, wybrane Sonaty i Partity na skrzypce solo Jana Sebastiana Bach oraz wybrane Suity wiolonczelowe w transkrypcji na altówkę. 

 


 Jan Romanowski i Aureliusz Goliński 

 

 

 

 

Artyści nagrali w październiku 2018 roku dwupłytowy album, zawierający 6 Sonat op. 12 na dwoje skrzypiec Jean-Marie Leclaira. 

Wkrótce ukaże się kolejne wydawnictwo nagranych we wrześniu 2019 roku 6 Sonat op. 3 na dwoje skrzypiec tegoż samego kompozytora. 


 

 Trio Taklamakan 

Jan Romanowski - skrzypce, Andrzej Trzeciak -wiolonczela, Michał Karasiewicz - instrumenty klawiszowe. 
Wśród muzycznych fascynacji zespołu znajdują się szalone oberki i melancholijne kujawiaki, ogniste czardasze i „połamane rytmicznie tańce bałkańskie, żywiołowe, a niekiedy nostalgiczne, melodie klezmerskie oraz zadziorne tanga - nie tylko argentyńskie. Szczególną estymą darzą twórczość Astora Piazzolli. Czasem zdarza się, że pomysłów jest tak dużo, iż zaczynają żyć własnym życiem. W ten sposób powstają własne utwory, głęboko osadzone w klimatach muzycznych zauroczeń. 

www.trioitaklamakan.com 

Płyta Trio Taklamakan


 

Jan Romanowski i Arnold Dąbrowski

 

 

Duet artystów, pedagogów i przyjaciół. Współpraca rozpoczęła się już w czasach studenckich i trwa do dziś. W ich wykonaniu usłyszeć można wybrane sonaty Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena oraz wirtuozowskie miniatury epoki romantyzmu.

 

 


 

Jan Romanowski i muzycy z Arte dei Suonatori

 

 

 

Modern baroque Bach, czyli nowatorskie wykonanie trzech koncertów skrzypcowych Jana Sebastiana Bacha na skrzypcach współczesnych oraz skrzypcach barokowych przy towarzyszeniu historycznego instrumentarium.