Weronika Pupka

Urodziła się 14 października 1987 roku w Szamotułach. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w wieku 9 lat w PSM I stopnia w Szamotułach w klasie skrzypiec mgr Stanisława Suchonia, którą ukończyła z wyróżnieniem. W tym okresie brała udział w Wielkopolskich Konkursach Wykonawczych oraz Ogólnopolskich Konkursach im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, a także dziecięcych festiwalach w Koszutach. Dalszą edukację podjęła w PSM II stopnia im. F. Chopina w Poznaniu pod kierunkiem mgr Jana Romanowskiego. Umiejętności skrzypcowe rozwijała biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich w Busku Zdroju, Kocieniu Wielkim oraz Bałoszycach, pobierając lekcje u prof. Marcina Baranowskiego.

Ukończyła również studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a obecnie jest studentką ostatniego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom muzyka-instrumentalisty uzyskała w roku 2008. W tym samym roku rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. J. Purzyckiego.