Nina Picyk

Urodziła się 4.10.2001 r. Jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Poznaniu w Zespole Szkół Muzycznych w klasie skrzypiec mgr Jana Romanowskiego i mgr Marii Murawy – Fraski. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu.

Do osiągnięć Niny należą III miejsce w V międzyszkolnym konkursie Małego Skrzypka w 2012 oraz wyróżnienie na Przeglądach Makroregionalnych w Warszawie i w Kościanie (wraz z zespołem kameralnym). Uczestniczyła w warsztatach skrzypcowych prowadzonych przed dr Krzysztofa Polonka, które odbyły się w ZSM w Poznaniu w 2013 roku.

Bierze udział w Kursach Mistrzowskich organizowanych w Żychlinie pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego, mgr Jana Romanowskiego oraz mgr Marii Murawy-Fraski.