Dagmara Parzysz

Urodziła się 20 kwietnia 1986 roku we Frankfurcie nad Menem. Muzyczną edukację rozpoczęła w wieku 10 lat w PSM I stopnia w Krotoszynie w klasie skrzypiec, kolejno u mgr Magdaleny Sołtysiak i mgr Karoliny Skrzypczyńskiej. W tym okresie brała udział w konkursach wykonawczych i przeglądach skrzypków w Poznaniu  i Legnicy. Muzyczną edukację kontynuowała w Poznaniu w PSM II stopnia im. F. Chopina w klasie skrzypiec mgr Jana Romanowskiego. W 2009 r. uzyskała dyplom muzyka instrumentalisty. Brała udział w kursach mistrzowskich w klasie prof. Marcina Baranowskiego, mgr Jana Romanowskiego, dr Ewy Guzowskiej, prof. Hansa Joachima Greinera, prof. Jana Paruzela.

Równolegle z podjęciem dalszej edukacji muzycznej w Poznaniu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek U.Rz., które ukończyła w 2005 roku. Odbyła półroczne stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej w Budapeszcie na Uniwersytecie Eötvösa Loránda. 5 lipca 2011 ukończyła studia na UAM w Poznaniu na kierunku ugrofinistyka - filologia węgierska, otrzymując tytuł magistra.