Alicja Lehwark

Urodzona 13.03.1999r. w Poznaniu. Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu. Obecnie jest uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Jadwigii Kaliszewskiej w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu w klasie skrzypiec mgr Jana Romanowskiego.

Osiągnięcia konkursowe:

  • wyróżnienie kategoria C na II Międzynarodowym Cieszyńskim Konkursie Skrzypcowym, Cieszyn 21-23 kwietnia 2013r.
  • wyróżnienie na Wielkopolskim Konkursie Wykonawczym, Poznań 26 kwietnia 2010r.
  • III miejsce grupa 3 w IV Międzyszkolnym Konkursie Małego Skrzypka, Leszno 8 stycznia 2010r
  • III miejsce grupa 1 w III Międzyszkolnym Konkursie Małego Skrzypka, Leszno 10 stycznia 2008r.

Brała również udział w ogólnopolskim etapie Przesłuchań Uczniów Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych I st. CEA w Warszawie w marcu 2011r.

Jako pierwszy skrzypek i solista orkiestry szkolnej OSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego w Poznaniu uczestniczyła m.in.:

  • w Makroregionalnych Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I st., Poznań 31 stycznia 2012r.
  • XVII i XIX Festiwalu Muzycznym Dla Dzieci, Zamek Górków w Szamotułach w 2011 i 2012r.

Była członkiem Jury Młodych podczas XIV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, Poznań 8-23 października 2011r.

Swoje umiejętności doskonaliła podczas licznych kursów muzycznych m.in. w Bałoszycach i Żychlinie pod kierunkiem prof. Marcina Baranowskiego, prof. Aureliusza Golińskiego oraz mgr Jana Romanowskiego i innych. Brała udział w Warsztatach Muzycznych w zakresie „Aspektów wykonawczych muzyki fortepianowej i skrzypcowej“ w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu 17 października 2013r.

Od 2010 roku uczestniczy w Big-Bandowych Warsztatach Muzycznych polsko-niemieckich m.in.: Markisch-Buchholz, Poczdamie i Poznaniu.